Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
21 6794/BGDĐT-TTr Về việc quản lý dạy thêm học thêm và hoạt động thu chi đầu năm học 12-10-2012 6794TTr.pdf
22 6756/BGDĐT-VP V/v sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường 11-10-2012 6756VP-1.pdf
23 2310/QĐ-UBND Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. 17-07-2012 Ke_hoach_tgian_NH_2012-2013.doc
24 10/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 06-03-2012 quy_che_thi_TNTHPT.rar
25 17/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm 16-05-2012 TT_so_17_ngay_16_5_2012-Ve_DTHT.doc
26 06/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 15-02-2012 06TT2012.doc
27 07 /2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 00-00-0000 Thong_tu_07.doc
28 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 30-12-2011 68-2011TTLT.zip
29 58/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 12-12-2011 58-2011-TT.doc
30 56/2011/TT-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 25-11-2011 quychehsgcapquocgia.doc
31 55/ 2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 22-11-2011 55-2011-TT_Dieu_le_chameHS.rar
32 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non 23-11-2011 7886KTKD_tu_danhgia_MN.doc
33 45/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non 11-10-2011 45TT.rar
34 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo 00-00-0000 47-2011TTLT.doc
35 48/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non 25-10-2011 48-TT-2011.pdf
36 4068/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 08-09-2011 4068QD.rar
37 917 /KH/BGDĐT-BVHTTDL KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2011-2012 31-08-2011 917KH.doc
38 5842/BGD ĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông 01-09-2011 Huong_dan_Dieu_chinh_ND_DH_01.9.2011.rar
39 6159 / BGDĐT – GDTH Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho GV Tiếng Anh TH năm học 2011-2012 16-09-2011 T9-6159GDTH.doc
40 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ 13-09-2011 175TTLT.doc