Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
1 09/2014/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 26-04-2014

QD_UBND_DTHT.doc

2 12/2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 18-04-2014

TT_12_sua_doi_bo_sung_quy_che_truong_chuyen_2014_1.pdf

3 11/2014/TT-BGDĐT QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 18-04-2014

Quy_che_tuyen_sinh_ban_hanh_kem_TT_11.doc

4 11 /VBHN-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 04-04-2014

TT_ban_hanh_qche_thi_TNTHPT_hop_nhat.doc

5 1090/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông 27-03-2014

QD1090.doc

6 07 /2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học 14-03-2014

07TT.doc

7 09/2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 25-03-2014

Thong_tu_09_sua_doi_bo_sung_QUY_CHE_THI_TNPT_ngay_25.3.2014.pdf

8 02/2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 08-02-2014

Thong_tu_02_ban_hanh_quy_che_truong_mam_non_dat_chuan_QG.doc

9 2353/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 31-07-2013 QD_UBND_ts10_13_14.doc 
10 2261/QĐ-UBND Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam 23-07-2013 Ke_hoach_thoi_gian_nam_hoc_2013-2014.pdf 
11 337/KTKĐCLGD-KT V/v hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 10-04-2013 CV337_HD_thi_TN_THPT_2013.doc 
12 1891/BGDĐT-CTHSSV Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết đinh 13/2012/QĐ-TTg 22-03-2013 tt4838_1891HSSV.pdf
13 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập 00-00-0000 TTLT07.doc
14 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26/10/2011 11-03-2013 09-TT2013.zip
15 06 /2013/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT 01-03-2013 06-2013TT.zip
16 03/2013/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 20-02-2013 03-TT2013.doc
17 04/2013/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 21-02-2013 TT04-2013.pdf
18 02 /2013/TT-BGDĐT QUY CHẾ Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 30-01-2013 quy-che-tuyen-sinh-trung-hoc-moi.doc
19 194/2012/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 15-11-2012 thong-tu-194.doc
20 30 /2012/QĐ-UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam 20-11-2012 CHUC_NANG_NVU_SO_GDUC.zip