40nam
*
 • GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp
 • GD Tiểu học
 • GD Trung học
 • GD Mầm non
*
 • Văn phòng Sở
 • Tổ chức Cán bộ
 • Thanh tra Sở
 • Công đoàn ngành
 • Kế hoạch - Tài chính

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức chung kết Hội thi "Giáo viên tài năng, duyên dáng" năm ...

 

Năm học 2012 - 2013, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo 73 công đoàn cơ sở với hơn 4000 nhà giáo và lao động, phối hợp chỉ ...

Sáng 28/9, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2011).Từ việc xây ...

*
 • Công tác HSSV - Pháp chế
 • Khảo thí, kiểm định chất lượng GD
 • Quản lý Dự án

Hôm qua 29.5, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 cho lãnh đạo, thư ký, thanh tra các hội ...

Tin chuyên đề

 
 
 
 

Danh bạ điện thoại ngành Giáo dụcbadge

QUẢN LÝ CHUNG CỔNG THÔNG TIN - PORTAL

Họ và tên

Chức danh

ĐT Cơ quan

Di động

Hồ Văn Hưng P.Chánh Văn phòng 0905.731282

PHỤ TRÁCH NỘP ĐƠN CẤP BẢN SAO VBCC QUA MẠNG

Huỳnh Ngọc Phúc TP KT & KĐCLGD 0510.3813084 0914.041761

PHỤ TRÁCH TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hồ Văn Hưng Phó Chánh VP 0510.3812550 0905.731282

PHỤ TRÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

Phạm Minh Thành Chuyên  viên 0510.3812550 0914.978797

PHỤ TRÁCH TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Nguyễn Văn Lộc PTP Giáo dục TrH 0510.3852668 0914.239173

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
Số 8 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

BAN GIÁM ĐỐC

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Giám đốc

Hà Thanh Quốc

0510.3506599

0976.010509

Phó Giám đốc

Nguyễn Minh Hoàng

0510.3812212

0913.406454

Phó Giám đốc

Lê Văn Chính 0905.189269

Phó Giám đốc

Nguyễn Công Thành 0903.575589

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Chủ tịch

Nguyễn Văn Anh

0510.3852664

0905.237279

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Loan

0510.3852664

0935.307075

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng

Hồ Văn Hưng

0510.3812550

0905.731282

Quản trị mạng - TĐKT

Phạm Minh Thành

0510.3812550

0914.978797

Chuyên viên

Thái Thị Kim Dung

0510.3852670

0905.817371

Chuyên viên Nguyễn Thị Quý Thu 0510.3812550

0914.485888

Văn thư

Lê Thị Lý 0510.3852670 0935.444959

THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra

Nguyễn Quang Anh

0510. 3852976

0914.020297

Phó Chánh Thanh tra

Bùi Cao Vân

0510.3852665

0905.374199

Phó Chánh Thanh tra

Trần Xuân Thanh

0510.3852665

0905.210134

Thanh tra viên

Ca Quý

0510.3852665

0988.223930

TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng

Lê Thanh Tiền 0510.3852674 0905.189281

Chuyên viên

Ngô Văn Quý

0510.3852674

0982.530390

Chuyên viên

Nguyễn Tuấn Vỹ

0510.3852674

0935.880467

Chuyên viên Đỗ Thị Bích Lên 0510.3852674

0907.205567

Nhân viên Nguyễn Thị Linh Giang 0510.3852674

0905.883676

GIÁO DỤC MẦM NON

Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Mỹ Liên

0510.859734

0905.116829

Phó Trưởng phòng

Trương Thị Thu Nguyệt

0510.859734

0905999444

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thúy Hằng

0510.859734

0905.433744

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Từ 0510.852672

0989.690136

Phó Trưởng phòng

Phan Ngọc Ánh

0510.852672

0914.242040

Chuyên viên

Trương Thị Ngọc Quyên

0510.852672

0935.335933

Chuyên viên

Trần Quốc Bảo

 

0905.505268 

GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Trưởng phòng

Phạm Đình Ly

0510.3852668

0914.076667

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Lộc

0510.3811335

0914.239173

Chuyên viên

Lưu Thanh Hải

0510.3852668

0903.510625

Chuyên viên

Châu Văn Thủy

0510.3811335

0983.335808

Chuyên viên

Hoàng Như Đức

0510.3852668

0934.752909

Chuyên viên

Bùi Thị Thanh Thủy

0510.3852668

01676414367

Chuyên viên

Lê Thị Thanh Hiền 0510.3852668 0905.583457

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP

Trưởng phòng

Lê Đình Dưỡng

0510.3852667

0913.420472

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Luận

0510.3852667

0905.324468

Chuyên viên

Nguyễn Văn Hoàng

0510.3852667

0905.889180

Chuyên viên

Hồ Ngọc Tiên 0510.3852667 0903.541009
Chuyên viên Phan Ng Hồng Ngân 0510.3852667

0905.997383

 CÔNG TÁC HSSV - PHÁP CHẾ
Trưởng phòng Phan Thị Thanh Sen

0510.3831379

0947.944994

Phó Trưởng phòng

Phan Văn Hùng 0510.3831379 0905.189214
Chuyên viên Đinh Tấn Lực

0510.3831379

0979.497812

Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hiền 0510.3831379

0948.681149

KHẢO THÍ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trưởng phòng

Huỳnh Ngọc Phúc  0510.3813084  0914.041761

Phó Trưởng phòng

Lê Minh Thơ

0510.3813084

0982.503383

Chuyên viên

Hồ Ngọc Thạch

0510.3813084

0905.189670

Chuyên viên

Phan Ngọc Quang 0510.3813084 0972.190585

Chuyên viên

Trần Thị Diệu Hạnh

0510.3852663

0905.408928

KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trưởng phòng

 

0510.3852669

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thu

0510.3811346

0914.075960

Phó Trưởng phòng

Võ Anh Tuấn

0510.3852669

0905.195847

Chuyên viên

Huỳnh Quang Thành

0510.3852669

0905.365357

Chuyên viên

Trương Tấn Bửu

0510.3811346

0914.090902

Chuyên viên

Trần Thị Bích

0510.3852669

0905.139859

Chuyên viên

Vũ Thị Hồng Hạnh

0510.3852669

0935.513479

Chuyên viên Trần Thị Minh Tâm 0510.3852669

0979.217865

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Phó Ban

Phan Minh Tuấn

0510.3859655

0913.433297

Chuyên viên

Nguyễn Tấn Sơn

0510.3859655

0914.013288

Chuyên viên

Nguyễn Hoàng Thanh

0510.3859655

0913.457723

Chuyên viên

Nguyễn Hãnh

0510.3859655

0905.662633

ttgdtx  tthpt pgddt tdtnt
quangnam.edu.vn